El projecte Pensa en vi s'enllaça al conjunt de noves propostes que neixen de la unitat popular i que són totalment rupturistes a les actuals dinàmiques en gestió del territori, consum ètic i responsable, respecte a la biodiversitat i investigació i desenvolupament tecnològic entre d'altres. El projecte Pensa en vi està totalment en sintonia amb aquesta visió trencadora i sobretot molt valenta com a camí a seguir per a poder afrontar la crisi econòmica, social i ambiental en què ens trobem immersos. És el moment de ser agosarats, somiadors, realistes i valents. Per tot això des de Pensa en vi, també ho volem tot!!

 

-Gestió del territori: Cal apostar per la planificació a llarg termini, entenent el territori com a espai de convivència i gaudi amb la resta d'éssers vius que ens envolten incloent és clar polítiques de gestió que ens permetin de obtenir els recursos necessaris de forma coherent i responsable procurant d'afavorir la biodiversitat en cadascuna de les activitats antròpiques que duguem a terme damunt d'aquest.

 

-Consum ètic i responsable: Consumir productes de temporada i proximitat garantint que els treballadors i les treballadores que han intervingut en els processos de producció i elaboració ho han fet en unes condicions dignes i apostar perquè aquestes pràctiques no només es duguin a terme a casa nostra sinó arreu del món d'on poguem importar qualssevol producte lluitant contra l'esclavatge obrer, l'explotació infantil i per a l'aplicació de les mateixes polítiques ambientals que desitgem a casa nostra.

        Recomanat: Discurs de Diego Canamero sindicalista Andalús.

 

 

-Respecte a la biodiversitat: Apostem per a una agricultura que respecti la vida humana i la vida en la seva plenitud, això vol dir que apostem per a la incorporació de metotdologies i pràctiques  no agressives; (herbicides, insecticides, fertilitzants no orgànics...) ja que aquests poden causar danys irreversibles per bioacumulació en els teixits i òrgans humans i afebleixen els ecosistemes en tant en què disminueixen dràsticament la biodiversitat.

 

-Investigació i desenvolupament: Tot això és molt bonic, però cal ser conscients que un país que vol ser lliure de transgènics, ecològic i sostenible, energèticament no dependent tenint en compte que ningú vol nuclears, que el petroli s'acaba i que les energies renovables a casa nostra, tret de la solar no ofereixen grans possibilitats, cal doncs que comencem a potenciar la investigació científico-tecnològica com a eix vertebrador de la nostra economia. Perquè calen moltíssims esforços per poder treballar de forma alternativa i saludable a com ho hem fet fins ara i perquè no és gens fàcil oferir garanties de desenvolupament sostenible sense grans inversions en investigació.

 

Perquè tot això pugui ser una realitat i trobem models energètics eficients i alternatius, perquè les nostres empreses puguin ser capdavanteres, solidaries, cooperativistes i responsables i per què la nostra terra pugui produir de forma eficient i poguem a prendre a utilitzar tots els elements naturals en favor nostre sense haver de destruir-los, cal potenciar els centres d'investigació, els equips de científics, augmentar els pressupostos destinats a tots aquest afers i sobretot, sobretot, oblidar-nos ja per sempre més de malgastar cap recurs econòmic i humà a la investigació i desenvolupament militar. 

 

Molt recomanat: documental de salvados "Más allá del ladrillo" on s'explica com les inversions en ciència i tecnologia cauen en picat a l'estat espanyol.

 

Corrupció en el sector energètic; com i perquè impedeixen el desenvolupament de les energies renovables. Entrevista a Cote Romero