Plantació

A l'hora de plantar vinya, per l'experiència acumulada proposo de tenir en compte els següents factors:

 

-Conèixer el terreny sobre el qual pretenem plantar. Malgrat considerem que el Maresme és comarca de sauló per norma general, les propietats físico-químiques al llarg de la comarca són molt variables així com també ho poden ser dins d'una mateixa parcel-la. Un anàlisi del sòl ens pot costar al voltant de 120 euros i aquest ens marcarà les característiques estrictes del lloc allí on prenem la mostra. En cas de plantar una vinya d'autoconsum és suficient però si pretenem plantar a gran escala cal observar si el terreny és molt variable. Aquests estudis ofereixen informació sobre l'acidesa, qualitat de les argiles (capacitat de retenció d'aigua i nutrients), les sals minerals presents i/o absents, la quantitat de matèria orgànica...Tot plegat ens permetrà de saber les aportacions minerals i orgànique que ens hauríem de plantejar.

 

-Escollir el peu adequat per a empeltar. Hi ha diferents peus sobre els quals podem empeltar i per escollir-los cal tenir en compte la permeabilitat del sòl i les seves característiques químiques, la quantitat de mateèria orgànica, el clima, resistència a enfermetats. Un peu molt utilitzat és el R-110 tot i que convé demanar informació sobre les diferents opcions i un consell molt recomanable és no utilitzar tan sols un peu en la nostra plantació, cal emprar-ne algun altre de diferent per si mai s'esdevé algun mal que afecti el peu emprat, d'aquesta manera no perdríem tota la collita o plantació.

 

-Triar la varietat de raïm que desitgem. Podem escollir les varietats que més ens convinguin i més gracia ens facin. Cal, però tenir en compte que si volem incloure la nostra plantació dins d'alguna DO, cal seguir les pautes establertes per aquesta i seguir les seves restriccions. Tanmateix, encara que la nostra zona estigui dins una DO, podem optar per anar anar per lliure i no seguir les directrius establertes.

 

-Saber seleccionar el clon que més s'escaigui. El clon fa referència  a "l'individu" que escollirem per empeltar. Val molt la pena que els triem nosaltres mateixos, que seleccionem els ceps de la zona o comarca que sabem que donen bon fruit, que són resistents i ben adaptats al nostre terreny i clima. Durant la poda, n'agafem els sarments i ho portem a un viverista que ens en faci els empelts (o empeltem nosaltres mateixos).

 

-Orientar i tenir bona cura del terreny. La orientació més escaient és cap a sud, així la vinya rep el sol durant el màxim d'hores possible. Les fileres és molt recomanable de fer-les a contrapendent, per evitar la pèrdua de la capa més rica en nutrients en cas de pluja torrencial (cada vegada més freqüents). Al cap de l'any podem arribar a perdre tonelades de bon terreny i malmetre greument la vinya. Per evitar aquestes pèrdues, també ho podem aconseguir si som capaços de no llaurar.

 

I alerta amb les arrels, al moment de plantar no deixeu mai que mirin cap amunt, si cal retalleu-les o assegureu-vos que les puntes quedin mirant sempre a terra i no al cel.