Poda de formació

A l'hora de formar els ceps, hi ha dues opcions bàsiques; en vas o emparrats.

 

Com que les feixes on treballo són planes, he optat per la segona opció,. l'emparrat. Aquesta tècnica és més costosa ja que cal clavar tutors a cada cep i sobretot el que suposa un fort cost econòmic és tota l'estructura de l'emparrat. En el meu cas, he reutilitzat arcs d'hivernacle, tallant-los a 2m d'alçada per utilitzar-los com a suport del cablejat.

 

L'emparrat, facilita que els ceps estigui ben airejats i així no agafin certes enfermetats relacionades amb fongs. També, facilita les tasques de manteniment de la vinya.

 

Els pals de l'emparrat sobresurten 1,5 metres. El filferro que guiarà la T dels ceps a 0,70m i els telefèrics al cap damunt de tot, a 1,5m. Aquests últims són els qui reculliran les brocades a mesura que creixin per facilitar l'aireació.

 

El procediment que estic duent a terme és el següent:

 

-Primer any: Un cop els ceps són plantats, el primer any els deixo créixer lliurement. Durant el primer hivern de poda, els vaig podar ben arran, al primer borró o inclús deixant tan sols el braguer. De tal manera que quedaven de la mateixa forma que quan foren recent plantats.

 

-Segón any: A mesura que rebroten els ceps, he anat escollint una verga, la més sana i recte, i aquesta l'he anat guiant amb un tutor (a l'hora de lligar la verga al tutor o al filferro no ho faig amb cordill sinó amb un plastic extensible que en diuen macarró). Quan aquesta verga sobrepassa el cable guia, l'escapço un o dos dits per damunt del cable guia. A partir d'aqui, cal anar podant tots els cavalls que anirant sortint a les parts baixes, potenciant els dos braços de la T que fixarem ja amb macarró en el cable guia.

Durant aquest segón estiu, cal eliminar tots els raïms que ja ens aniria donant la planta. Aquest fet tant dolorós ajudarà a que la planta creixi forta i vigorosa, fet que és essencial durant el període de formació.

Enguany, aprofito, també a deixar créixer algunes verges del peu (R-110) marcant-les per a poder-les distingir bé durant la poda d'hivern, i amb aquestes en faré esqueixos per a poder empeltar allí on han mort alguns ceps.