El compost

El compost és una eina essencial per a l'agricultura neta, lliure i sostenible (ecològica) ja que que la descomposició que té lloc en el sòl de la matèria orgànica és molt lenta i necessita molt nitrogen, al compostar accelerem aquests processos degut a les fermentacions que es desenvolupen dins la pila de compost. En una pila de compostatge, les substàncies orgàniques i inorgàniques més complexes es transformen en substàncies més simples que són fàcilment assimilables per a les plantes en el nostre cas els ceps.

Afegint compost a la vinya, afavorim al desenvolupament d'un sòl més viu, esponjós i vigorós. Amb aquest procediment potenciem la vida i la capacitat de retenció d'aigua i nutrients del nostre terrer.

Una bona opció és alternar els processos d'abonament un any sí un any no, posant més atenció en les parts més magres de la vinya allí on els ceps són menys vigorosos.

Per a més info sobre l'elaboració de compost espot consultar la següent pàgina.

Adob en verd

En agricultura ecològica l'objectiu és potenciar al màxim la vida en el nostre entorn. per això al meu entendre, la opció de llaurar la vinya queda totalment descartada. Tan sols en un principi, al sembrar els ceps, caldrà procurar impedir-los la competència d'altres vegetals. Això ho podem aconseguir llaurant, tan sols arran de cep i entre ceps amb moticultor. Si a la llarga ens atrevim a deixar de llaurar aconseguirem no compactar el terreny, no escampar les emfermetats de les arrels, crear un encoixinat de matèria orgànica que serà font de nutrients i retenció d'aigua per a la nostra vinya i aïllarà el sòl de canvis bruscs de temperatura a l'estiu i a l'hivern.. També aconseguirem que la vegetació existent aporti el nitrogen, potasses i carboni just i necessari per a la nostra vinya. I a més proliferaran espècies animals, vegetals, fúngiques i bacterianes que ens ajudaran a combatre tot tipus de malures. I per si tot plegat fos poc, si deixem la vinya sense llaurar, impedirem l'erosió del sòl i la desaparició dels nutrients impedint, així l'empobriment del sòl i estalviant-nos grans aportacions en adobs.

 

Per fer bé tot plegat ens cal tan sols un coneixement sobre quines espècies vegetals ens interessa de potenciar, i quan i com les hem de segar per afavorir al màxim la incorporació d'aquesta en forma d'adob verd.

 

Com elaborar un jardi vertical:

http://www.ecoagricultor.com/2012/07/como-hacer-tu-propio-jardin-vertical/