Els boscos a Arenys de Munt

http://mataroradio.cat/mataronoticies/societat/noticia/el-maresme-t-53-arbres-cada-habitant-en-21000-hect-rees-de-bosc

 

 

El sauló, conegut al maresme com a terrer, aquesta interfase entre l'ull d'acer granítica i les peculiars sorres de les platges maresmenques, suposa un substrat excepcional i difícil de trobar en terres Catalanes. Aquest substrat condiciona la presència d'un tipus o altre de vegetació. El fet que es tracti d'un terreny sorrenc i de gra gruixut fa que les aigues pluvials s'escolin a gran velocitat i junt amb el caràcter àcid d'aquests terrenys propicia l'existència a casa nostra d'un tipus de vegetació concreta. Difícilment en d'altres indrets de Catalunya trobarem els boscs de pi pinyer que cobreixen el Maresme, combinats amb alzinars, i ATENCIÓ, alzina surera, també, i a les obagues cirerer i castanyer a cotes molt baixes. Concretament, a Arenys de Munt ja apareixen Catanyers a tan sols 80 m. d'altitud.

 

Pensa en vi, també pretén ser un projecte que dongui a conèixer el valor del nostre patrimoni forestal i empran l'eix conductor del projecte que és el vi, Recuperar i mantenir els nostres boscos de sureres i castanyers, considero que seria un bon recurs de dinamització econòmica, ja que de l'alzina se n'obté el suro que només es produeix a la conca mediterrània i que és un element indispensable en el món de la vitivinicultura ja que ens ofereix els imprescindibles taps de suro per a les ampolles de vi. Del castanyer, arbre de fusta noble, se'n poden extreure castanyes i també, la perxada, que sn vares de fusta molt rectes i amb la peculiaritat que no es corquen. Aquesta fusta s'utiliza per a fer mobles de tota mena i sobretot, també, bótes de vi o les estaques necessaries per emparrar la vinya. Finalment, a Arenys de Munt també s'ha cultivat el cirere empeltat, i potenciat concretament la cirera d'en Roca. Actualment molts pagesos estan abandonant aquest cultiu  degut a que requereix molts tractaments i és molt delicat. Als nostres boscos, també neixen cirerers bords la fusta dels quals tambés és noble i de la qual també es pot utilitzar en ebenisteria i sobretot, actualment s'estan aconseguint grans vins fermentats en bótes fetes de cirerer (concretament vins blancs).

 

Així, doncs som possiblement de les úniques sinó la única regió vitivinícola Catalana que podria ser autosuficient.

 

 

Sòl forestal i urbà a Arenys de Munt
Sòl forestal i urbà a Arenys de Munt

Al Maresme, 53 arbres/habitant

El Maresme és una de les comarques de Catalunya més boscoses i amb més massa forestal. Més del 50% del territori està cobert per boscos. Són 21.000 hectàrees de les pràcticament 40.000 en què s’extén la comarca. Això es tradueix en que hi ha més de 21 milions d’arbres als boscos de la comarca. Una dada que es desprèn de l’inventari fet pel CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, informe que també explica que les espècies arbòries més comunes són l’alzina (amb més 11.500.000 exemplars) i el pi pinyer (amb més 3.500.000). Una riquesa natural que també té cada habitant de la comarca, ja que per cada persona que hi viu li corresponen 53 arbres. Com explica el naturalista Oriol Bassa.

 

El pi pinyer i l'alzina surera són dues espècies productives (suro i pinyó) i que per tant poden afavorir a que hi hagi una gestió adequada dels boscos, fet que afavoriria a la lluita contra els incendis. L'explotació de l'alzina surera, ha estat una indústria de molta importància en temps passats tant a Arenys de Mar com a Arenys de Munt.

El 12% de les espècies exòtiques són invasores a Catalunya

Segons EXOCAT, un dels projectes de recerca més complet i exhaustiu dut a terme a l'Estat espanyol, impulsat pel DARP i coordinat pel CREAF.

 

Des d'aquí podeu accedir al catàleg d'espècies exòtiques de Catalunya.

 

En aquest, es pot apreciar com el major nombre d'espècies invasores són plantes (588) I concretament a la zona del Maresme, depenent de l'ndret on ens movem, el nombre d'espècies exòtiques oscil-la entre les 40-80 un 11% d'aquestes són invasores que vol dir que desplacen les espècies autòctones. Protegir els nostres ecosistemes és de vital importància per tal de poder garantir una gran biodiversitat al nostre planeta

 


En aquest mapa d'elaboració pròpia, podem apreciar la superfície de massa forestal que correspon a 1850 ha mentre que 900 ha de sòl urbanitzat. La resta corresponen a brolles i matollars així com conrreus.

Potenciar espècies com l'alzina surera, el castanyer i el cirerer serien un lligam perfecte per a la vinya. De la surera se n'obté el suro per als taps, i evidentment altres estris i de la perxada del castanyer i inclús del cirerer les estaques per emparrar la vinya.

 

L'alzina surera, requereix d'una gestió forestal constant, vcal potenciar-la eliminant-ne la competència i podant els peus escollits per tal que creixin rectes i ferms permetent una millor extracció del suro. Aquesta espècie és extremadament resistent als incendis forestals. L'alzina "comuna", de creixement molt més ràpid acaba ofegant ben aviat les sureres provocant-los la mort.

 

El castanyer, és una espàcia que en els darrers anys ha patit molt degut a una emfermetat, el xancre i per diversos llocs d'Arenys de Munt podem trobar soques totalment mortes degut a l'enfermetat, però també a l'abandonament. A la nostra zona, històricament l'explotació que se'n feia era per a castanyes. Si recuperem la vinya, potenciar aquesta especie vegetal seria molt interessant per obtenir-ne fusta en forma d'estaques (perxada). La fusta del castanyer es molt dura, no es corca i per tant es perfecte per a aquest ús. ÉS una fusta de ràpid creixement i si es té cura, s'axconsegueixen rebrots totalment rectes. Aquest fet permetria l'aparició d'empreses especialitzades tant en el manteniment a bosc com en el posterior tractament en serradores i fusteries.

 

El cirerer, històricament emprat com a fruiter, però també de fusta noble i resistent. Podria valorar-se, també la possibilitat d'emprar-lo com a espècia per obtenir fusta. De fet, al Montnegre ja s'estan duent a terme estudis per tal de potenciar-lo en aquest sentit.

 

Tot plegat, d'entrada pinta maco, cal, però assegurar que les previsions de canvis de temperatures i en les dinàmiques pluviomètriques permetin el la viabilitat d'aquestes pràctiques forestals. El CREAF ha dut a terme diversos estudis al respecte. Més avall, s'exposa una taula d'idoneïtat actual i futura d'algunes de les espècies esmentades.

 

Municipi Bosc Matollars Prats Altres Improductiu Conreus Total (ha)
dens clar natural artificial


Arenys de Mar 16,80 0,42 10,36 8,18 0 11,57 26,96 25,71 645
Arenys de Munt 58,57 0,31 2,96 2,67 0 0,55 6,54 28,40 2.083

 

Aquesta taula mostra les dades que presenta el CREAF

 

El següent enllaç permet conèixer la idoneïtat topo-climàtica de les llenyoses a arreu de la península. I els resultats per a les coordenades d'Arenys de Munt són:

 

Punt X,Y: 963102, 4620650
Límits Administratius
Perímetro (proyección): 21974.098
Área (proyección): 20905802.673
Municipio: Arenys de Munt
Provincia: Barcelona
Comunidad autónoma: Catalunya
País: España
Abies alba
Abies_alba: Idoneidad actual(prob): 0.00017990815
Abies_alba: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.000027666003
Abies_alba: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.000019828536
Acer campestre
Acer_campestre: Idoneidad actual(prob.): 0.14016996
Acer_campestre: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.13979378
Acer_campestre: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.13058376
Acer monspessulanum
Acer_monspessulanum: Idoneidad actual(prob.): 0.28958586
Acer_monspessulanum: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.035745312
Acer_monspessulanum: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.035901561
Acer opalus
Acer_opalus: Idoneidad actual(prob.): 0.095804393
Acer_opalus: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.043371167
Acer_opalus: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.041387998
Betula pendula
Betula_pendula: Idoneidad actual(prob.): 0.00085001852
Betula_pendula: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.001180224
Betula_pendula: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.00072767062
Betula pubescens
Betula_pubescens: Idoneidad actual(prob.): 0.0029730976
Betula_pubescens: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.076275952
Betula_pubescens: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.033724673
Castanea sativa
Castanea_sativa: Idoneidad actual(prob.): 0.42865962
Castanea_sativa: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.65678686
Castanea_sativa: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.64807642
Corylus avellana
Corylus_avellana: Idoneidad actual(prob.): 0.041340146
Corylus_avellana: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.24572505
Corylus_avellana: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.21430993
Fagus sylvatica
Fagus_sylvatica: Idoneidad actual(prob.): 0.0013265318
Fagus_sylvatica: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.000046141442
Fagus_sylvatica: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.000026169768
Ilex aquifolium
Ilex_aquifolium: Idoneidad actual(prob.): 0.0089529026
Ilex_aquifolium: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.0011993056
Ilex_aquifolium: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.00062520913
Juniperus communis
Juniperus_communis: Idoneidad actual(prob.): 0.19858769
Juniperus_communis: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.0050294097
Juniperus_communis: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.0042798105
Juniperus oxycedrus
Juniperus_oxycedrus: Idoneidad actual(prob.): 0.51065743
Juniperus_oxycedrus: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.0027299304
Juniperus_oxycedrus: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.0048773107
Juniperus phoenicea
Juniperus_phoenicea: Idoneidad actual(prob.): 0.034836158
Juniperus_phoenicea: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.00020989077
Juniperus_phoenicea: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.0001690989
Juniperus thurifera
Juniperus_thurifera: Idoneidad actual(prob.): 0.00038389614
Juniperus_thurifera: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.00000043
Juniperus_thurifera: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.00000019
Olea europaea
Olea_europaea: Idoneidad actual(prob.): 0.60086459
Olea_europaea: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.98526955
Olea_europaea: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.98804879
Pinus halepensis
Pinus_halepensis: Idoneidad actual(prob.): 0.8161
Pinus_halepensis: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.96582276
Pinus_halepensis: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.96259302
Pinus nigra
Pinus_nigra: Idoneidad actual(prob.): 0.1111945
Pinus_nigra: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.00084886368
Pinus_nigra: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.00075177103
Pinus pinasater
Pinus_pinasater: Idoneidad actual(prob.): 0.25383213
Pinus_pinasater: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.29806679
Pinus_pinasater: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.27040869
Pinus pinea
Pinus_pinea: Idoneidad actual(prob.): 0.8269642
Pinus_pinea: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.51816291
Pinus_pinea: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.69105744
Pinus sylvestris
Pinus_sylvestris: Idoneidad actual(prob.): 0.0054026777
Pinus_sylvestris: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.0000039487954
Pinus_sylvestris: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.00000213
Pinus uncinata
Pinus_uncinata: Idoneidad actual(prob.): 0.0000044162744
Pinus_uncinata: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.00000002
Pinus_uncinata: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.00000001
Quercus faginea
Quercus_faginea: Idoneidad actual(prob.): 0.3172766
Quercus_faginea: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.053840827
Quercus_faginea: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.046920795
Quercus humilis/cerroides
Quercus_humilis: Idoneidad actual(prob.): 0.11735243
Quercus_humilis: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.0027472212
Quercus_humilis: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.0031082723
Quercus ilex
Quercus_ilex: Idoneidad actual(prob.): 0.81480736
Quercus_ilex: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.44910887
Quercus_ilex: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.54737335
Quercus petraea
Quercus_petraea: Idoneidad actual(prob.): 0.096621819
Quercus_petraea: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.027264167
Quercus_petraea: Idoneidad futura (A1fI)(prob.): 0.019784801
Quercus pyrenaica
Quercus_pyrenaica: Idoneidad actual(prob.): 0.038178299
Quercus_pyrenaica: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.0050663655
Quercus_pyrenaica: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.0038436269
Quercus suber
Quercus_suber: Idoneidad actual(prob.): 0.88940215
Quercus_suber: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.87808788
Quercus_suber: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.90472072
Sorbus aria
Sorbus_aria: Idoneidad actual(prob.): 0.022341752
Sorbus_aria: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.029330598
Sorbus_aria: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.020922789
Sorbus aucuparia
Sorbus_aucuparia: Idoneidad actual(prob.): 0.018733812
Sorbus_aucuparia: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.057997692
Sorbus_aucuparia: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.03876942
Sorbus torminalis
Sorbus_torminalis: Idoneidad actual(prob.): 0.38544932
Sorbus_torminalis: Idoneidad futura (A2)(prob.): 0.62909847
Sorbus_torminalis: Idoneidad futura (A1FI)(prob.): 0.62909847