Vinyes als Arenys?

Tant a Arenys de Mar com a Arenys de Munt, hi ha reductes de vinyes algunes antigues, d'altres més recents que testimonien el fet que fa 50-60 anys, el cultiu de la vinya era molt extes al municipi i a la comarca en general. Aquest fet també vé corroborat pel fet que moltíssimes cases velles encara disposen dels antics cellers amb les seves premses, cups i bótes on es vinificava alguns testimonis són Can sala de Dalt, Can Pau bernadó, Mas arquer, Can xiriquei, Ca les Olles, la impremta Pons els cellers del carrer de la torre (Can Nineta, ca la flora, can Collet, can Manau ca l'Agneta, can Pera...).

Actualment les varietats de raïm de què disposen aquestes vinyes, són diverses, però en destaquen els híbrids directes els quals s'han anat passant entre pagesos i masovers per les seves peculiaritats. Aquest tipus de ceps són molt resistents a l'oïdi i el míldiu, però a canvi ofereixen vins amb gustos no gaire ben considerats. La coloració, però és preciosa, colors rubins. La història d'aquests ceps la podeu descobrir aquí.

 

La possibilitat de plantar vinya seria un nou pas per a la recuperació dels vincles i la gestió del territori. Oferiria feina i suposaria la possibilitat d'engegar una marca turística i refermar el potencial productiu de la nostra terra. Al mateix temps suposaria una organització, cura i gestió del territori totalment necessaria tenint en compte el fet que l'escenari futur que se'ns presenta proonostica una variació en el règim de precipitacions fet que es pot traduir en l'afebliment i emmalaltiment de les masses forestals que ens envolten així com la reconversió d'aquestes en emissores de CO2, a diferència del potencial actual d'actuació com a grans magatzems de CO2. Amb una cura i gestió dels nostres recursos agro-forestals, tots aquests impactes es poden reduir i fins i tot reconduir.

La creació d'un paisatge mosaic que combinés vinya i masses boscoses seria un element potenciador de la biodiversitat.

Permetria reduir el risc d'incendis i facilitar l'extinció d'aquests, aquest fet és molt important tenint en compte que cada vegada el risc d'incendis serà més elevat.

Permetria donar feina i obtenir beneficis d'uns recursos que actualment estan abandonats i oblidats.

Frenaríem la tendència de la vegetació de convertir-se en emissora de CO2 en comptes de O2 si som capaços de reduir l'estrés hídric a què es veurà sotmesa la vegetació en els propers anys.

 

Arenys de Munt i per extensió el Maresme disposa d'un tret diferencial respecte la major part del territori Català i és que disposem d'un sòl format per sauló, un sòl àcid que pot conferir unes propietats organolèptiques al vi totalment diferents com ja succeeix amb els vins d'alella. Aquest terreny permet la millor adaptació d'unes varietats de raïm que d'altres i també cal tenir molt en compte el peu a escollir i la soca ja que cal tenir molt present les característiques d'aquest terreny tan porós i de ràpid escolament de les aigües compostes per argiles........

A més, per altra la presència del sauló també es un tret diferencial molt interessant degut a que aquest terreny àcid és òptim per a la presència d'espècies arbòries tals com el pi pinyer, però també algunes molt vinculades a la vinya com l'alzina surera i el castanyer. Del castanyer se n'obtenen les estaques per emparrar i de l'alzina el suro per a produir els taps de suro

La Cup d'Arenys de Munt proposa entrar a la DO Alella

Formulari per solicitar permís per plantar vinya